Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından verilmekte olan Alkolden ehliyetine el konulmuş vatandaşların Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi SÜDGE Halk Sağlığı Müdürlüklerinin kapatılarak İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiş olması nedeniyle 25.11.2017 tarihinden itibaren:

Aydın SÜDGE Eğitimleri

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü

Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından verilmeye devam edecektir.

Aydın Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı İletişim Numarası:

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Adres : Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı No:118 Efeler / AYDIN

Telefon : 0 (256) 213 5000
0 (256) 213 5001
0 (256) 227 01 66
0 (256) 227 01 67

Faks : 0 (256) 215 1611

E-Posta : aydinism@saglik.gov.tr

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü SÜDGE Eğitimi Başvuru Yeri. Aydın ‘da Alkolden Ehliyetine el konulanlara SÜDGE eğitimi nerede verilir? Aydın Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Başvuruları. Aydın ‘da SÜDGE Eğitimi ne zaman verilir? Aydın ‘da SÜDGE Eğitimi hangi tarihlerde verilir? Aydın ‘da SÜDGE eğitimi Nerede verilir?

SÜDGE Eğitimi İçin Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığından Bilgi Alabilirsiniz.

Aydın Halk Sağlığı Başkanlığı İletişim

Adres : Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı No:118 Efeler / AYDIN

Telefon : 0 (256) 213 5000
0 (256) 213 5001
0 (256) 227 01 66
0 (256) 227 01 67

Faks : 0 (256) 215 1611

E-Posta : aydinism@saglik.gov.tr

Aydın SÜDGE Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Aydın İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından verilmektedir. Aydın ‘da sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren birimin iletişim bilgileri.

Aydın Südge Eğitim Salonu Adres: Hasan Efendi Mah. 1910 sk. AYDIN
Telefon: 0256-2270568
 Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi 2 psikiyatri uzmanı, 2 psikolog, 2 pratisyen hekim ve 1 polis memuru trafik eğitimcisi tarafından 8 Eylül 2005 tarihinde başlamıştır. Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi toplam 24 ders saati olmak üzere 2 ay sürmektedir.
Eğitim Programı ve Süresi
Sürücülerdeki riskli davranışları belirlemek ve bu davranışları değiştirmek amacıyla eğitim programı düzenlenir.
•Eğitime alınacak sürücü sayısı bir eğitim seansı için en az 4 kişi en fazla 12 kişidir.
•Eğitim programının açılma tarihleri başvuru yapan sürücü sayısına göre İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Eğitim programı süresi en az 24 saattir. Program günde en fazla 6 saat haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanır. Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitim programı uzatılabilir.
İzleme-Değerlendirme Bölümü
Eğitimin tamamlanmasını müteakip eğitimciler tarafından başarılı görülen sürücülere, ilk üç ay içerisinde Eğitim Birimi tarafından izleme-değerlendirme görüşmesi yapmak için gün verilir. Bu eğitimde başarısız görülen sürücüler yeniden eğitime alınır.
İzleme- değerlendirme bölümünde başarılı görülen sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir. İzleme-değerlendirme bölümü tamamlanmadan eğitim tamamlanmış sayılmaz.
Bilgilendirme Formu
Eğitim Programına Başvuru
Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Merkezine müracaatları zorunludur.
Bu süre içinde aşağıdaki belgeler ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne, eğitim birimi bulunmayan illerde en yakın eğitim birimi olan İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulur. Başvuruda istenen belgeler;
•Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe ,
•Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi sicil kaydı,
•Nüfus cüzdanı örneği,
•7 adet fotoğraf.
•1000 TL (2017 yılı için) Zıraat Bankası 0033/596938565001 nolu hesaba yatırıldığını gösterir makbuz.
Başvuru işlemleri ile Sürücü Davranışları Geliştirme Belgesinin teslim alma işlemleri noterden vekalet verilen şahıslarca da yürütülebilir.
Müdürlük tarafından, yapılan başvuru sayısı dikkate alınarak, açılacak eğitim programı tarihleri belirlenir ve sürücüye hangi tarihte eğitime alınacağı yazılı olarak bildirilir.
Eğitim Programına Devamsızlık
Eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.
Eğitim Birimince Tutulacak Kayıtlar ve Düzenlenecek Belgeler
Eğitime başvuran her sürücü için ayrı bir dosya tanzim edilir. Sürücünün adı, soyadı, adresi ve fotoğrafının yer aldığı kayıt defteri tutulur ve eğitim biriminde muhafaza edilir.
Sürücülerin devam durumunun belirlenmesi için bir imza föyü hazırlanır ve her ders saati için imza alınır. Sürücülerin eğitim programına takip ve başarı durumlarını değerlendirmek üzere Eğitim Formu ve İzleme-Değerlendirme Formu doldurulur ve sürücünün dosyasında saklanır. Eğitim Programı sonucunda sürücülere, sürücü sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi ve davranışa haiz olduklarına ve eğitimi başarı ile tamamladıklarına dair Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Belgesi düzenlenir. Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir, birinci nüsha hakkında belge düzenlenen sürücüye imza karşılığında verilir, ikinci nüsha İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir, üçüncü nüshası ise eğitim biriminde beş yıl süreyle saklanır.

Eğitim Programı

•Birinci Hafta 
•İlk değerlendirme:
•Görüşme ve ruhsal durum muayenesi (2 saat)
•Psikolojik testlerle değerlendirme (1 saat)
•Eğitim
•Alkol intoksikasyonu (1 saat)
•Alkol-araç-sürücü ilişkisi (2 saat)
•Motor koordinasyon
•Alkolün motor refleksler üzerine etkisi
•Beyinciğin işlevleri ve alkolün beyincik üzerine etkileri
•Alkolün görsel-işitsel algılar üzerindeki etkileri
•İkinci Hafta 
•Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığının tanımı (2 saat)
•Öğrenme ve içme davranışı (2 saat)
•Alkole tolerans gelişimi (1/2 saat)
•Alkol kesilmesi (1 saat)
•Alkol-ilaç etkileşimi (1/2 saat)
•Üçüncü Hafta 
•Alkol kullanımının fiziksel, ruhsal ve toplumsal sonuçları (1 saat)
•Adli tıp uygulamaları ve alkol kullanımı (1 saat)
•Alkol kullanımı (1 saat)
•Sorular ve yanıtlar (1 saat)
•Trafik eğitimi (2 saat)
•Dördüncü Hafta 
•Grup Uygulaması (4 saat)
•Fokus Grupları Rol Oynama grupları Problem Çözme Grupları alternatif olarak kullanılır.
•Trafik eğitimi (2 saat)
 Alkollü iken araç kullanımı nedeni ile ikinci defa geçici olarak 2 yıl ehliyetleri alınan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48. maddesine dayanılarak hazırlanan Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi uygulanır.
Gerekli Belgeler
1-Alkollü iken araç kullanmaktan dolayı  sürücü belgesi (ehliyet) 2.kez emniyet –jandarma  tarafından alındıktan 1(bir)yıl sonra  dilekçe ile başvuru yapılacak..
2- Emniyet veya Jandarmadan Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi ,
4- 7 adet vesikalık fotoğraf,(derse katılacağı zaman)
5- 1000 TL (2017 yılı) yatırdığını gösterir makbuz;(derse katılacağı zaman)
      Ziraat bankası 0033/596938565001 nolu hesaba
Başvuru Yeri
İl Sağlık Müdürlüğü – Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler SÜDGE
Eğitim Salonuna hazır matbu dilekçe örneği ile başvuru yapılır. Dilekçe İl Sağlık Müdürlüğünde Gelen –Giden evraka şahıs kendisi teslim etmektedir.
Nasıl ulaşabilirim?
Halk Sağlığı Başkanlığı adresi: İzmir Yolu Üzerinde Evliya Çelebi Camii Arkası Efeler mahallesi 1421 sokak No:1 Efeler/AYDIN
                                                    Tel:0256-2270166
Südge Eğitim Salonu: Hasan Efendi Mah. 1910 sk.
                              Tel: 0256-2270568
Başvuru Şekli
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
Özel Durumlar
Başvuru işlemleri ile Sürücü Davranışları Geliştirme Belgesinin teslim alma işlemleri noterden vekâlet verilen şahıslarca da yürütülebilir.

EĞİTİMLER

 Südge Eğitim 3 Bölümden Oluşmaktadır:
         1.Bölüm:
– 4 Haftalık Eğitim Süresi (Haftada 1(Bir) Gün, Saat: 09.00-16.30)
– Eğitimciler Tarafından Uygun Görülen Tarihlerde İstenilen Tetkikler
           2.Bölüm
-1,5 Aylık  İzleme- Değerlendirme  Süresi
            3.Bölüm
– Değerlendirme Toplantısına Çağrı
– Değerlendirme Toplantısında Başarılı Olanlar 10 (On) Gün Sonra Südge ‘yi Tamamladığına Dair Belgeyi Alabirler.
– Başarısız olanlar gerekli bilgiyi idari kısımdan öğrenebilir.(Tahlil Tekrarı ,Kurs Tekrarı , Hastaneye Sevk  Vb.)
   Kurallar          
       1- Eğitim Programına Kesintisiz Devam Edilmesi Şarttır. Devamsızlık Yoktur.  Devamsızlık Durumunda Eğitimi Geçersiz Sayılır, Bir Sonraki Eğitime Alınır.
       2-  Derslere Devamının Takip Edilebilmesi İçin İmza Çizelgesi Düzenli Olarak İmzalanmalıdır.
      3- Derslere Alkolsüz Gelmek Esastır. Aksine Durum Belirlendiğinde Sürücünün Eğitimle İlişkisi Kesilir.
     4- Eğitimin Değerlendirilmesinde Sürücünün Derslere Aktif Katılımı, Tutum Ve Davranışları, Yazılı Sınav Puanı, Kan Değerleri Dikkate Alınacaktır.
      5- Derslerde Gizlilik İlkesine Uyulacaktır.

By Südge

Bir Gazeteciden Daha Fazlası...!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

içindekilere Bak
kingroyal.org kingroyal meritking madridbet giriş kingroyal giriş meritkingadres.com madridbet href="https://www.yildizelinakliyat.com/sultangazi-evden-eve-nakliyat/" rel="dofollow">sultangazi evden eve nakliyat bayrampaşa evden eve nakliyat esenyurt evden eve nakliyat bagcilar evden eve nakliyat