İzmir SÜDGE Eğitimi Başvuru ve İletişim Bilgileri

İzmir SÜDGE Eğitimi Başvuru ve İletişim Bilgileri İzmir’de SÜDGE Sürücü Davranışlarını Geliştirme eğitimi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmeye başlanmıştır.

İzmir Sağlık Müdürlüğü SÜDGE Eğitimi Başvuru. SÜDGE Eğitimi İzmir. İzmir’de Sürücü Davranışları Eğitimi Nerede verilmektedir? İzmir SÜDGE Eğitimi Başvuru yerleri. İzmir’de Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi nasıl verilmektedir.

İzmir’de faaliyet gösteren SÜDGE programı ile ilgili  güncel bilgiler. İzmir’de SÜDGE hangi semtlerde açılıyor, kurs tarihleri gibi bilgilere ulaşabileceğiniz bir doküman var mı ?

İzmir SÜDGE

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

ANA HİZMET BİNASI

Adres: Sümer Mahallesi 451. Sk. No:2 Konak/İZMİR

POLİGON EK HİZMET BİNASI
Adres: Poligon Mah. 123/11 Sk. No:6 KARABAĞLAR

ÇANKAYA EK HİZMET BİNASI (ESKİ MÜDÜRLÜK)
Adres: İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:1 KONAK

NARLIDERE EK HİZMET BİNASI
Adres: Mithatpaşa Caddesi No:465/1 NARLIDERE

Telefon: 0232 441 81 11 – 0232 246 90 86

e-posta: izmir@saglik.gov.tr

İzmir SÜDGE Eğitimi

KEP adres: izmirilsaglik@hs01.kep.tr
İzmir’de Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) Eski İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Tarafından Verilmekteydi. İzmir’de SÜDGE Eğitimi Şimdi İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı  Ruh Sağlığı Programlama Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapan Maddeler birimi tarafından verilmektedir. Şubenin Görevleri arasında Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak, yer almaktadır.

SÜDGE Başvuru Adresi: Bahariye Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:100 Karşıyaka

SÜDGE Tel: 441 29 84

ruh.sagligi@ saglik.gov.tr

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı İletişim Bilgileri

Adres: Poligon Mah. 123/11 Sok. Karabağlar/İZMİR

İzmir SÜDGE Eğitimi 2023-2024

Telefon: +90 232 248 33 10 –

Faks: +90 232 402 00 33

e-posta: bilgi.edinme @saglik.gov.tr

İzmir Südge, İzmir SÜDGE Başvuru, İzmir Sürücü Davranışları Eğitimi, İzmir Alkolden Ehliyet Kaptıranlar, SÜDGE İzmir Karşıyaka, İzmir Südge Adres, İzmir Südge Telefon, İzmir Südge İletişim, İzmir SÜDGE Ücret

SÜDGE  eğitiminin amacı; alkolün vücuttaki etkisi ile alkollü araç kullanmanın risklerini öğrenmek ve farkına varmak. Alkollü iken araç kullanmama konusunda tutum ve davranış değişikliği kazandırmaktır

Eğitim toplam 2 aylık bir süreci kapsamaktadır. Programın ilk periyodu (eğitim bölümü); haftada 1 gün olmak şartı ile en az 4 haftada tamamlanır. Eğitim süresinin bitiminde yapılan sınav ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlar bir  aylık izleme değerlendirme sürecine alınırlar. Bu eğitimde başarısız görülen sürücüler başvuruları halinde yeniden eğitime alınır.      

        Eğitimin ilk haftası katılımcılar, psikolojik, fizik ve psikiyatrik muayene ve testlere tabi tutulurlar. Bu muayene sonucuna göre eğitime devam ederler. Muayenelerde yada eğitim sırasında katılımcılar tetkik ve belirleme amacıyla heyete sevk edilebilirler.

İzleme değerlendirme süresinin sonunda katılımcılar eğitim ekibi tarafından tekrar değerlendirmeye alınırlar.

İzleme – değerlendirme bölümünde başarılı görülen sürücülere “Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi” verilir. Bu belgeyi alan sürücüler 2 yıllık gerialım süresinin sonunda ehliyetlerini alabilirler.

Eğitim programına hangi sebeple olursa olsun kesintisiz devam edilmesi esastır. Herhangi bir nedenle eğitim programından ilişiği kesilen sürücüler bir sonraki eğitim programına kayıtlarını yaptırmak şartıyla yeniden devam edebilirler.

          Derslere alkolsüz gelmek esastır. Aksine durum  belirlendiğinde sürücünün eğitimle ilgisi kesilir.

Kayıt İçin Gerekli Olan Evraklar :

1- Eğitim Programına Katılmak İsteğini Belirten Dilekçe

2- Trafik Zabıtası Tarafından Düzenlenen Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Örneği ( Emniyet-Jandarma)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Vesikalık Fotoğraf (1 adet)

5- Eğitim Ücreti Makbuzu (2.860 TL- 2022 yılı için)

Açıklamalar: İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Adına,

Halk Bankası Yalova Şubesi IBAN:TR 94 0001 2009 3620 0005 0000 59  (Makbuzda Ad,Soyad ve SÜDGE yazılmalıdır.)

Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri şahsın kendisinin olması gerekmektedir. Kendisi olmadığı taktirde noterden vekalet verilen şahıslarca yürütülebilir.

Müdürlük tarafından, yapılan başvuru sayısı dikkate alınarak, açılacak eğitim programı tarihleri belirlenir ve sürücüye hangi tarihte eğitime alınacağı bildirilir.

Sağlık Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi ‘ne (SÜDGE) Başvurular Başladı

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından alkollü olarak araç kullanımı nedeni ile Emniyet Müdürlüğü birimlerince ehliyetlerine el konulan sürücülere yönelik Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi  (SÜDGE) düzenlenecektir.

Sağlık Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı SÜDGE İl Koordinatörlüğü tarafından alkollü araç kullanımı nedeniyle ikinci defa ehliyetlerine el konulan sürücülere yönelik düzenlenen eğitim,  İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ nde yapılacaktır.

Eğitime katılmak isteyen sürücülerin aşağıda SÜDGE Bilgilendirme Metninde belirtilen başvuru evraklarını tamamlayarak en geç belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca eğitime katılma koşulları ve istenilen belgeler hakkındaki bilgilendirme, müdürlüğümüz resmi WEB sayfası başta olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarından duyuru şeklinde yayınlandığı gibi Müdürlüğümüze bağlı Harput yolunda bulunan Toplum Sağlığı Merkezi , Südge İl Koordinatörlüğü’nden de temin edilebilmektedir.

Bilindiği üzere SÜDGE programı, 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği kapsamında alkollü iken araç kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışların değiştirilmesi ve alkollü araç kullanmama yaklaşımının sağlanması amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim programı öncesinde katılımcılar; psikolojik, fiziksel ve psikiyatrik muayene ve testlere tabi tutulacak ve bu muayene sonucunda eğitime alınmaktadırlar. Bu eğitime iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapılan ve ehliyetlerine el konan sürücülerin, belgelerini geri alabilmeleri için, el konulma tarihinden itibaren 12 ay içinde SÜDGE programına başvurmaları ve programı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

SÜDGE BAŞVURUSU VE İSTENİLEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 1. SÜDGE, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48.Maddesinin 4785 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasına “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır” ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine “Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir” dayanılarak hazırlanan; 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği gereğidir.
 2. İlgili Kanun ve Sürücü Davranışları Geliştirme Yönetmeliği gereği ehliyeti ikinci kez 2 yıllığına geri alınanlar başvurabilir.
 3. SÜDGE’nin amacı, katılımcılara alkolün vücuttaki etkisi ile alkollü araç kullanmanın risklerini öğretmek ve farkındalık yaratmak, alkollü iken araç kullanmama konusunda tutum ve davranış değişikliği kazandırmaktır.
 4. Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine müracaatları zorunludur.
 5. Eğitim grupları, Müdürlük tarafından, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt yaptıran başvuru sayısı dikkate alınarak, açılacak eğitim programı tarihleri belirlenir ve başvuru sahibine hangi tarihte eğitime alınacağı bildirilir.
 6. Başlama tarihi, gerekli hallerde kayıt esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasına da bildirilir.
 7. Eğitim Programı; psikiyatri uzmanı tarafından yapılan ilk görüşme, 4 haftalık eğitim ve psikiyatri uzmanı tarafından yapılan izleme değerlendirme görüşmesi şeklinde 3 bölümden oluşmaktadır. 4 haftalık eğitim haftada 1 gün, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanır. Eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar izleme değerlendirmeye alınırlar.
 8. Eğitim programına yukarıda belirtilen Yönetmelik gereğince; “Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi şarttır.Devamsızlık yapan sürücülerin eğitimleri geçersiz sayılarak bir sonraki eğitim programına dâhil edilir ve eğitime baştan başlar. Bu nedenle tüm derslere, uygulamalara ve kontrollere katılmak mecburidir.
 9. Eğitim değerlendirmesinde, sürücünün derslere aktif katılımı, derslerdeki tutum ve davranışları, verilen ödevleri yerine getirmeleri, yazılı sınav puanı ve eğitimcilerin sürücüler hakkındaki görüşleri kullanılacaktır. İzleme değerlendirme görüşmesinden sonra başarılı olan katılımcılara SÜDGE’yi tamamladığına dair belge verilecektir.
 10. Eğitimin başlangıç süresinden itibaren 20’nci dakikadan sonra katılımcı derse alınmaz ve devamsız sayılır. Devamsızlık için herhangi bir mazeret (hastalık, trafik, rapor, vb.) kabul edilmemektedir.
 11. Derslerde devamlılığı takip etmek için düzenlenen imza çizelgesi düzenli olarak imzalanmalıdır. Gerekli durumlarda ilgililere ibraz etmek amacıyla katılımcının nüfus cüzdanı ve benzeri/resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 12. Derslere alkolsüz gelmek esastır. Derslere alkollü olarak geldiği tespit edilen kişinin durumu raporla belgelenir, sürücü derse alınmaz ve AMATEM’e sevk edilir.
 13. Derslerde gizlilik ilkesine uyulacaktır. Katılımcıların kimlik ve kişilik bilgileri gizli tutulacaktır.
 14. Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi’ne kayıt yaptırmak gerekli belgeler ;
  1. Emniyetten SÜDGE’ye katılacağına dair yazı, geri alma tutanağı
  2. 3 adet fotoğraf
  3. Dilekçe
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. Eğitim ücreti 2860 TL yatırdığına dair makbuz (2022 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi’ne göre) (Makbuzda AD SOYAD- T.C. Kimlik Numarası ve SÜDGE yazmalı)
 15. Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri şahsın kendisinin olması gerekmektedir. Kendisi olmadığı takdirde noterden vekâlet verilen şahıslarca yürütülebilir.
 16. Ücret, Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) Ücreti adı altında ZİRAAT BANKASI-MERKEZ ŞUBESİ,  TR20 000 1000 186 347 065 64 5001 hesabına yatırılacaktır.  KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

By Südge

Bir Gazeteciden Daha Fazlası...!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

içindekilere Bak
kingroyal.org kingroyal meritking madridbet giriş kingroyal giriş meritkingadres.com madridbet href="https://www.yildizelinakliyat.com/sultangazi-evden-eve-nakliyat/" rel="dofollow">sultangazi evden eve nakliyat bayrampaşa evden eve nakliyat esenyurt evden eve nakliyat bagcilar evden eve nakliyat