Kastamonu SÜDGE Eğitimi Başvuru ve İletişim Bilgileri Kastamonu İl Sağlığı Müdürlüğü SÜDGE Eğitimi Başvuru ve İletişim. Kastamonu Halk Sağlığı Müdürlüğü kapatıldı. SÜDGE Eğitimi yeni başvuru Yeri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığıdır. Kastamonu ‘da Alkolden Ehliyetine el konulanlara SÜDGE eğitimi nerede verilir? Kastamonu Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Başvuruları. Kastamonu ‘da SÜDGE Eğitimi ne zaman verilir? Kastamonu ‘da SÜDGE Eğitimi hangi tarihlerde verilir? Kastamonu ‘da SÜDGE eğitimi Nerede verilir?

Kastamonu SÜDGE

SÜDGE Eğitimi İçin Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bilgi Alabilirsiniz.

Kastamonu İl Sağlığı Müdürlüğü SÜDGE Eğitimi Başvuru ve İletişim

(Yeni Hizmet Binası)
Adres: Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade  Er Mahir DEMİR Sokak  No:11 (Eski Şerife Bacı Hastanesi Üstü- Aydınlar Blokları Yanı)
KASTAMONU

Tel: 0 366 2141066 / 2140932 / 2149949 / 2154594

Fax: 0 366 214 23 38

E-Posta : kastamonu@saglik.gov.tr

Kep Adresi: kastamonuilsaglik@hs01.kep.tr

Kastamonu SÜDGE Eğitimi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı İletişim

Adres: Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade  Er Mahir DEMİR Sokak  No:11
(Eski Şerife Bacı Hastanesi Üstü- Aydınlar Blokları Yanı)
KASTAMONU

Tel: 0 366 2141066 / 2140932 / 2149949 / 2154594

Fax: 0 366 214 23 38

Kastamonu SÜDGE Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından verilmektedir. Kastamonu ‘da sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren birimin iletişim bilgileri.

Adres: Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade  Er Mahir DEMİR Sokak  No:11
(Eski Şerife Bacı Hastanesi Üstü- Aydınlar Blokları Yanı)
KASTAMONU

Tel: 0 366 2141066 / 0 366 2140932 / 0 366 2149949 / 0 366 2154594

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 Maddesi ile bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan 14 Eylül 2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik gereği yapılmaktadır. Alkollü araç kullandığı 2. defa tespit edilerek 2 yıllığına sürücü belgeleri geçici olarak alınan sürücülerin sürücü belgelerini geri almaları için katılması zorunlu olan bir eğitimdir.

Bu süre içinde aşağıdaki belgeler ile birlikte Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne, başvurabilirler.

Kastamonu SÜDGE Eğitimi 2023-2024

GEREKLİ BELGELER

• Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı(Trafik Denetleme Şubelerinden alınır.)

• Kimlik Fotokopisi (1 adet)

• Vesikalık Fotoğraf (2 adet)(Biyometrik olmasına gerek yok!)

• 2860 TL Eğitim Ücreti (2022 yılı için geçerlidir.)Ücret her yıl Ocak ayında Sağlık Bakanlığı’nca güncellenmektedir. Dekont Açıklaması bölümüne İsim, Soyisim yazılarak “SÜDGE EĞİTİM ÜCRETİ” ibaresi eklenecektir

Örnek Olarak: Ahmet SARIKAYA SÜDGE EĞİTİM ÜCRETİ şeklinde olacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ

Eğitim haftada 1 gün olmak üzere toplam 4 hafta sürmektedir. Eğitimcilerin önerileri doğrultusunda Müdürlük tarafından eğitim programı uzatılabilir. Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirleyeceği gün ve saatler arasında, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilir. Eğitimde devam zorunluluğu vardır. Eğitime devamsızlık veya geç kalma durumlarında kişi “BAŞARISIZ” sayılır ve sonraki gruplara aktarılır.

Eğitim süresince katılımcılar, psikolojik görüşme, fiziksel muayene ve psikiyatrik testlere tabi tutulurlar. Görüşmeler sonucunda eğitime katılması uygun görülenler eğitime devam eder, gerekli görülürse tahlil ve tetkikler istenebilir, ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilebilirler.

İZLEME DEĞERLENDİRME SÜRESİ

4 haftalık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, yazılı ve kanaat notları ile başarılı görülen sürücülere, eğitim birimi tarafından ilk üç ay içerisinde, Psikiyatri uzmanı ile görüşmek üzere randevu verilir. İzleme-değerlendirme görüşmesi yapmadan eğitim tamamlanmış sayılmaz. Görüşme sonucunda başarılı bulunan sürücülere Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Belgesi verilir.

Sağlık Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi ‘ne (SÜDGE) Başvurular Başladı

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından alkollü olarak araç kullanımı nedeni ile Emniyet Müdürlüğü birimlerince ehliyetlerine el konulan sürücülere yönelik Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi  (SÜDGE) düzenlenecektir.

Sağlık Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı SÜDGE İl Koordinatörlüğü tarafından alkollü araç kullanımı nedeniyle ikinci defa ehliyetlerine el konulan sürücülere yönelik düzenlenen eğitim,  İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ nde yapılacaktır.

Eğitime katılmak isteyen sürücülerin aşağıda SÜDGE Bilgilendirme Metninde belirtilen başvuru evraklarını tamamlayarak en geç belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca eğitime katılma koşulları ve istenilen belgeler hakkındaki bilgilendirme, müdürlüğümüz resmi WEB sayfası başta olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarından duyuru şeklinde yayınlandığı gibi Müdürlüğümüze bağlı Harput yolunda bulunan Toplum Sağlığı Merkezi , Südge İl Koordinatörlüğü’nden de temin edilebilmektedir.

Bilindiği üzere SÜDGE programı, 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği kapsamında alkollü iken araç kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışların değiştirilmesi ve alkollü araç kullanmama yaklaşımının sağlanması amacıyla düzenlenmektedir. Eğitim programı öncesinde katılımcılar; psikolojik, fiziksel ve psikiyatrik muayene ve testlere tabi tutulacak ve bu muayene sonucunda eğitime alınmaktadırlar. Bu eğitime iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapılan ve ehliyetlerine el konan sürücülerin, belgelerini geri alabilmeleri için, el konulma tarihinden itibaren 12 ay içinde SÜDGE programına başvurmaları ve programı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

SÜDGE BAŞVURUSU VE İSTENİLEN BELGELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 1. SÜDGE, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48.Maddesinin 4785 sayılı Kanunla değişik beşinci fıkrasına “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır” ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine “Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir” dayanılarak hazırlanan; 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği gereğidir.
 2. İlgili Kanun ve Sürücü Davranışları Geliştirme Yönetmeliği gereği ehliyeti ikinci kez 2 yıllığına geri alınanlar başvurabilir.
 3. SÜDGE’nin amacı, katılımcılara alkolün vücuttaki etkisi ile alkollü araç kullanmanın risklerini öğretmek ve farkındalık yaratmak, alkollü iken araç kullanmama konusunda tutum ve davranış değişikliği kazandırmaktır.
 4. Sürücülerin, sürücü belgesinin geri alındığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezine müracaatları zorunludur.
 5. Eğitim grupları, Müdürlük tarafından, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt yaptıran başvuru sayısı dikkate alınarak, açılacak eğitim programı tarihleri belirlenir ve başvuru sahibine hangi tarihte eğitime alınacağı bildirilir.
 6. Başlama tarihi, gerekli hallerde kayıt esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasına da bildirilir.
 7. Eğitim Programı; psikiyatri uzmanı tarafından yapılan ilk görüşme, 4 haftalık eğitim ve psikiyatri uzmanı tarafından yapılan izleme değerlendirme görüşmesi şeklinde 3 bölümden oluşmaktadır. 4 haftalık eğitim haftada 1 gün, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanır. Eğitim sonunda yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar izleme değerlendirmeye alınırlar.
 8. Eğitim programına yukarıda belirtilen Yönetmelik gereğince; “Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi şarttır.Devamsızlık yapan sürücülerin eğitimleri geçersiz sayılarak bir sonraki eğitim programına dâhil edilir ve eğitime baştan başlar. Bu nedenle tüm derslere, uygulamalara ve kontrollere katılmak mecburidir.
 9. Eğitim değerlendirmesinde, sürücünün derslere aktif katılımı, derslerdeki tutum ve davranışları, verilen ödevleri yerine getirmeleri, yazılı sınav puanı ve eğitimcilerin sürücüler hakkındaki görüşleri kullanılacaktır. İzleme değerlendirme görüşmesinden sonra başarılı olan katılımcılara SÜDGE’yi tamamladığına dair belge verilecektir.
 10. Eğitimin başlangıç süresinden itibaren 20’nci dakikadan sonra katılımcı derse alınmaz ve devamsız sayılır. Devamsızlık için herhangi bir mazeret (hastalık, trafik, rapor, vb.) kabul edilmemektedir.
 11. Derslerde devamlılığı takip etmek için düzenlenen imza çizelgesi düzenli olarak imzalanmalıdır. Gerekli durumlarda ilgililere ibraz etmek amacıyla katılımcının nüfus cüzdanı ve benzeri/resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 12. Derslere alkolsüz gelmek esastır. Derslere alkollü olarak geldiği tespit edilen kişinin durumu raporla belgelenir, sürücü derse alınmaz ve AMATEM’e sevk edilir.
 13. Derslerde gizlilik ilkesine uyulacaktır. Katılımcıların kimlik ve kişilik bilgileri gizli tutulacaktır.
 14. Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi’ne kayıt yaptırmak gerekli belgeler ;
  1. Emniyetten SÜDGE’ye katılacağına dair yazı, geri alma tutanağı
  2. 3 adet fotoğraf
  3. Dilekçe
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. Eğitim ücreti 2860 TL yatırdığına dair makbuz (2022 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi’ne göre) (Makbuzda AD SOYAD- T.C. Kimlik Numarası ve SÜDGE yazmalı)
 15. Başvuru işlemleri ile sürücü davranışları geliştirme belgesinin teslim alma işlemleri şahsın kendisinin olması gerekmektedir. Kendisi olmadığı takdirde noterden vekâlet verilen şahıslarca yürütülebilir.
 16. Ücret, Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi (SÜDGE) Ücreti adı altında ZİRAAT BANKASI-MERKEZ ŞUBESİ,  TR20 000 1000 186 347 065 64 5001 hesabına yatırılacaktır.  KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

By Südge

Bir Gazeteciden Daha Fazlası...!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

içindekilere Bak
kingroyal.org kingroyal meritking madridbet giriş kingroyal giriş meritkingadres.com madridbet href="https://www.yildizelinakliyat.com/sultangazi-evden-eve-nakliyat/" rel="dofollow">sultangazi evden eve nakliyat bayrampaşa evden eve nakliyat esenyurt evden eve nakliyat bagcilar evden eve nakliyat